CDM & Gold Standart & VCS

Re Carbon Karbon Denetiminde Kalite ve Güvenirliliğin Adresi

Re Carbon Ltd. (CDM DOE akreditasyonu daha önce re-consult Ltd. adınaydı), uluslararası karbon piyasası için Birleşmiş Milletler Temiz Kalkınma Mekanizması (CDM) tarafından akredite edilmiş bir Atanmış Operasyonel Kuruluştur (DOE). Re carbon Ltd., dünya çapında yalnızca 35 adet bulunan DOE’lerden biri olarak akredite ilk ve tek Türk şirketidir.

“Validasyon” ve “verifikasyon”, GHG proje planları ile ilgili Sera Gazı (GHG) azaltımı iddialarını, üzerinde anlaşılmış validasyon ve verifikasyon kriterlerine göre değerlendirmek için sistematik, bağımsız ve dokümante edilmiş proseslerdir. Validasyon ve verifikasyon, hem gönüllü hem de zorunlu karbon piyasalarında GHG azaltımı projelerinin finanse edilebilmesi için gereklidir.

004

CDM, zorunlu karbon piyasasında en önemli GHG programlarından biridir ve gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerde uyguladığı GHG azaltımı projelerini kapsar. “Gold Standart” gönüllü karbon piyasasında en önemli GHG programlarından biridir ve yenilenebilir enerji ve enerji etkinliği alanlarında gönüllü GHG azaltımı projelerini kapsar.

Validasyon ve verifikasyon faaliyetleri CDM, Gold Standart ve VCS için zorunludur ve akredite edilmiş DOEler tarafından gerçekleştirilir. CDM ile ilgili DOE akreditasyon prosesi, hem yönetim sistemi şartlarını hem de uygulamalı validasyon/verifikasyon deneyimini gerektirir. CDM Yürütme Kurulu tarafından akredite edilmiş validasyon ve verifikasyon kuruluşları aynı zamanda Gold Standart ve VCS kapsamında listelenen GHG azaltımı projelerinin de validasyon ve verifikasyonunu gerçekleştirebilir.

vv