Hakkımızda

Tarafsızlık

Re Carbon Ltd., sera gazı emisyon raporu doğrulama ve sera gazı azaltım projeleri validasyon/verifikasyon süreçleri ile ilgili olarak tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ilkelerini benimsemiştir. Re Carbon Ltd., sera gazı emisyon raporu doğrulama, sera gazı azaltım projeleri validasyon/verifikasyonu ve bu konulara yönelik eğitim hizmetleri gibi üçüncü taraf denetim ve belgelendirme hizmetleri dışında başka bir hizmet sunmamaktadır ve her bir validasyon ve verifikasyon (doğrulama) faaliyeti için çıkar çatışması değerlendirmesi gerçekleştirilmektedir.

Sera gazı emisyon raporu doğrulama süreci kapsamında Yönetimin Tarafsızlık Beyanı için lütfen buraya tıklayın.

Sera gazı azaltım projeleri validasyon/verifikasyon süreci kapsamında Yönetimin Tarafsızlık Beyanı için lütfen buraya tıklayın.