İRD

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması

Türkiye’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan ilgili çevre mevzuatı kapsamında sera gazı emisyon raporlarının doğrulanması sürecinde Doğrulayıcı Kuruluş olarak faaliyet göstermekteyiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Yeterlik Belgemizi ve Türkak’tan ISO 14065 Akreditasyon Belgemizi görmek için tıklayınız.