Hizmetlerimiz

Proje Validasyon – Verifikasyonu

Proje Tasarım Dokümanlarının Validasyonu

Validasyon, proje planına bağlı olarak hazırlanmış sera gazı azaltımı projelerinin belirlenmiş onay kriterlerine göre sistematik, bağımsız ve dokümante edilmiş bir şekilde değerlendirilmesidir.

Validasyon proje planlama aşamasındayken genellikle bir kere akredite bir DOE tarafından projenin ilgili GHG programı kayıt listesinde kayıt altına alınabilmesi için gerçekleştirilir.

Validasyon SOP’si için buraya tıklayın.

Faaliyette Olan Projelerin Verifikasyonu

Verifikasyon, proje planına bağlı olarak hazırlanmış sera gazı azaltımı projelerinin belirlenmiş doğrulama (verifikasyon) kriterlerine göre sistematik, bağımsız ve dokümante edilmiş bir şekilde değerlendirilmesidir.

Verifikasyon, bir projenin akredite olmuş bir DOE tarafından validasyonu gerçekleştirildikten ve projenin uygulamaya geçilmesinden sonra karbon kredi dönemi süresince gerçekleştirilir.

Verifikasyon SOP’si için buraya tıklayın.

vvc-2